Η Dynamic Action αναλαμβάνει την κατασκευή και την συντήρηση Έργων Πρασίνου. Με στόχο την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος σε συνδυασμό με το άριστο αποτέλεσμα, αναλαμβάνουμε την ορθή εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών διαμόρφωσης για την ολοκλήρωση και παράδοση ενός Έργου Πρασίνου.

Συγκεκριμένα η υλοποίηση ενός Έργου Πρασίνου περιλαμβάνει:

  • Διαμόρφωση-εμπλουτισμό εδάφους
  • Εγκατάσταση φυτικού υλικού
  • Εγκατάσταση χλοοτάπητα (έτοιμο ή σπαρτό)
  • Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου
  • Εφαρμογή κατασκευαστικών και διακοσμητικών στοιχείων

 

έργα πρασίνου