Η Dynamic Action αναλαμβάνει έργα διευθέτησης υδατορευμάτων και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας μιας περιοχής με στόχο την προστασία της περιοχής από τις πλημμύρες, αλλά με ολοκληρωμένη προσέγγιση και επιδίωξη τη διατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών των υδατορευμάτων.

Οι παραδοσιακές τεχνικές λύσεις αντιπλημμυρικής προστασίας είναι:

  • Κλειστοί γεωμετρικοί αγωγοί σε αντικατάσταση φυσικών υδατορευμάτων.
  • Ευθυγράμμιση της ροής στα υδατορεύματα.
  • Σχεδόν καθολική χρήση σκυροδέματος στα έργα διευθέτησης.
  • Υιοθέτηση απλών γεωμετρικών διατομών (π.χ. ορθογωνική διατομή) στα έργα εγκιβωτισμού.
  • Κατασκευή μεγάλων αντιπλημμυρικών κατασκευών στα πεδινά κάθε λεκάνης απορροής.

Στόχος: Απομάκρυνση των εμποδίων στη ροή και διευκόλυνσή της ώστε ο πλημμυρικός όγκος να φθάνει ευκολότερα στον τελικό αποδέκτη.

 

αντιπλημμυρικά έργα