Ένα σωστό σύστημα άρδευσης είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για ένα έργο πρασίνου. Η Dynamic Action αναλαμβάνει την εγκατάσταση και την συντήρηση αρδευτικών δικτύων λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο του εδάφους, την παροχή του νερού, την πίεση λειτουργίας του δικτύου και τις απαιτήσεις νερού των φυτών. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι:

  • Μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση Υπόγειων και Υπέργειων Αρδευτικών Δικτύων
  • Κατασκευή λιμνοδεξαμενών
  • Κατασκευή φραγμάτων
  • Γεωτρήσεις
  • Μελέτη, εγκατάσταση Αρδευτικών Δικτύων σε φυτεμένα δώματα (ταρατσόκηποι)
  • Μελέτη, εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου Άρδευσης
  • Εγκατάσταση αντλητικού συστήματος

 

αρδευτικά έργα