Η Dynamic Action αναλαμβάνει τον ορθό σχεδιασμό χώρων πρασίνου παρέχοντας μέσω των γεωπόνων της ολοκληρωμένες λύσεις κηποτεχνίας.

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους σχεδιασμού, η Dynamic Action εξετάζει συνδυαστικά τη χωροθέτηση, τη χρήση, τις βιοκλιματικές παραμέτρους και την επιλογή του κατάλληλου φυτικού υλικού και εξοπλισμού, ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.

Στόχος μας ο ορθός σχεδιασμός και η άρτια κατασκευή κήπων και χώρων πρασίνου.

 

κηποτεχνία