Η Dynamic Action συμμετέχει σε εργολαβίες όπως:

  • Καταμετρήσεις – Λήψη ενδείξεων μετρητών πελατών
  • Διακοπές λόγω χρέους – Εργασίες σε μετρητικές διατάξεις παροχών ηλεκτρικής ενέργειας
  • Εκτέλεση εργασιών ειδοποιήσεων πελατών Χ.Τ για προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος
  • Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης χόρτων
  • Εκτέλεση κλαδεμάτων ή κοπή δέντρων που γειτνιάζουν με εναέρια δίκτυα διανομής
  • Επιθεώρηση και βοηθητικές εργασίες συντήρησης εγκατεστημένων ξύλινων στύλων

 

 

workers