Η Dynamic Action αναλαμβάνει την συντήρηση γηπέδων και τον καθαρισμό τους. Η εταιρεία διαθέτει όλα τα απαραίτητα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας σχετικά με την συντήρηση γηπέδων και των καθαρισμό χόρτων, ύστερα από ειδική μελέτη των καταρτισμένων γεωπόνων μας. Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

  • Λίπανση με κατάλληλα λιπάσματα χλοοτάπητα
  • Αερισμό γηπέδων
  • Άρδευση και κούρεμα
  • Καθαρισμό από χόρτα

 

συντήρηση-γηπέδων